hooglander koe en kalf mei 2017

schotse_hooglander_kalfje