Grasgevoerd Natuurvlees

Omdat onze eigen kudde te klein werd om iedereen van grasgevoerd natuurvlees te kunnen voorzien, gingen we op zoek naar samenwerkingen. We zochten specifiek naar boeren die net als wij 100% grasgevoerd werken en die geen antibiotica gebruiken. Boeren die oerrassen als de Schotse Hooglander en Hereford runderen hebben. We werken nu met een aantal boeren samen en hebben hun kuddes goed leren kennen. Hieronder stellen een aantal zich voor.

Natuurbeheer en vleesverkoop komen samen.

De koeien lopen in natuurgebieden. Deze gebieden zijn vaak niet van de boer zelf, maar van natuurorganisaties of particulieren. De natuur heeft baat bij grazende koeien. Bijvoorbeeld omdat zij jonge boompjes opeten en zo het gebied open houden zonder dat er met dure manuren en groot materiaal gerooid moet worden. De eigenaar van het gebied blij en wij zijn blij met een mooi gebied voor onze dieren.

we werken met andere boeren samenBoer Vos

Samen met m’n pa Bertus houden we in het Drentse dorpje Mantinge in een hobbymatige sfeer een kudde runderen voornamelijk van het ras Hereford. Deze Herefords lopen zomer en winter buiten, dat doen ze het liefst. We onderhouden een aantal percelen grasland maar ook heide met bos, in eigendom van Natuurmonumenten en/of Drents landschap. De koeien op de hei houden het landschap open en zorgen dat het niet teveel verbost en vergrast. Het grasland moet verschraald worden d.m.v. maaien/hooien, daarna weiden en niet bemesten. Het hooi wordt dan in de winter opgevoerd of we leggen de kwalitatief mindere balen gewoon neer om in te liggen.

Op onze eigen percelen rondom de boerderij verbouwen we voornamelijk kruidenrijk gras. Dit vreten ze graag en is uitermate gezond. Het is bijna niet te doen om alle soorten kruiden en klavers op te noemen. Dit gras heeft geen kunst of drijfmest nodig, sterker nog, het kan er niet eens zo goed tegen. Vaste mest is meer dan voldoende, beter voor de bodem; o.a. de vochtregulatie en de beestjes die op en in de bodem leven.

Alles gaat meestal vanzelf, dat vinden we belangrijk. Niet pushen, want dan krijg je vanzelf problemen. Herefords passen hier goed bij, ze kunnen tegen een stootje, afkalfproblemen zijn uiterst zeldzaam en de veearts komt zelden op ons bedrijf. Herefords zijn gemakkelijk in omgang en doen het goed op alleen gras. Een koe is gemaakt om gras te eten en dat is hier dan ook het enige wat voor hen op het menu staat. Aan ons om er voor te zorgen dat er lekker gras groeit en aan de koeien dat ze het lekker opeten. Niet meer en niet minder, geen fratsen!

wij werken met andere boeren samenDrents Landschap

In 2020 kwam Jelwin in contact met Gerrit Schuurhuis. Gerrit is samen met zijn vrouw al sinds de jaren ‘80 beheerder van De Uilenburcht, één van de drie beheerboerderijen van Het Drentse Landschap. Het is zijn taak om de landschappen in het Reestdal rondom Zuidwolde open te houden. Wie over de Drentse heides wandelt of fietst, komt overal grazers tegen. Verschillende soorten schapen en Schotse Hooglanders houden de natuurterreinen open en voorkomen dat ze in bossen veranderen. Waar dieren leven, worden jongen geboren. Om de populatie in evenwicht te houden, gaat jaarlijks een aantal dieren naar de slachterij.

Op deze oeroude terreinen vindt natuurlijk geen kunstmatige bemesting plaats en er worden al helemaal geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dit is bij al “onze” boeren het geval. Deze dieren zijn het hele jaar buiten te bewonderen omdat ze niet naar binnen gaan als het kouder wordt. Dat is precies wat wij zoeken bij boeren die zich bij ons aansluiten om de groeiende groep klanten te blijven voorzien van een eerlijk stukje 100% grasgevoerd natuurvlees.

we werken met andere boeren samende ANLS

De vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren is onze grootste samenwerkingspartner. Deze vereniging, bestaande uit agrarische leden, beheert samen met Staatsbosbeheer, het natuurgebied ’t Roegwold. ‘t Roegwold bestaat uit de gebieden Tetjehorn (Overschild), Hellum (Haansvaart/Haansplassen), Woudbloem en de Westerpolder nabij Kolham.

Er lopen 2 kuddes, een Hereford- en een Blaarkopkudde. In de Westerpolder, het droogste gebied van het Roegwold, loopt de kudde Herefords. Dit gebied is in 2001 ingericht, er zijn stukken verschraald en er zijn plassen uitgegraven. De koeien zorgen voor het kort houden van de vegetatie waardoor het open karakter behouden blijft.

Er is bewust gekozen voor dit sobere ras, omdat deze dieren in de winter probleemloos buiten kunnen blijven. Alleen bij een strenge winter wordt er bijgevoerd. De kudde bestaat uit 70 volwassen dieren, die in het voorjaar een kalfje krijgen. Elk jaar in de herfst wordt de kudde gevangen en de dieren geselecteerd. Koeien die slachtrijp zijn worden geslacht. De kalveren gaan dan naar de winterstalling waar ze met elkaar in een ruime strostal van zo’n 20 x 40 meter verblijven. Dit wordt ook wel een ‘potstal’ genoemd, ze krijgen hier hooi gevoerd uit de natuurgebieden. Na de winterperiode gaan ze weer naar buiten, het natuurgebied in. De ossen lopen in Woudbloem tot ze oud genoeg zijn om geslacht te worden.

De ANLS is eigenaar van de dieren en houdt toezicht op de kudde. Door het hele Roegwold lopen fietspaden en wandelpaden, tussen de koeien door. Vanaf de uitkijktoren in de Westerpolder heeft u een mooi overzicht over het gebied en de koeien. Een bezoek waard

wij werken met andere boeren samenEkogrön

Ekogrön bestaat sinds 1995 en is opgericht door Frans de Boer, oud beheerder Natuurmonumenten en Noordhollands Landschap. Na een aantal succesvolle pilot projecten met natuurlijke begrazing bleek er een snel groeiende behoefte te zijn aan specifieke kennis op dit gebied, in Nederland. Later traden ook zijn vrouw Marian en zoon Rens met echtgenote Linda toe in het bedrijf. Laatstgenoemden hebben tegenwoordig de dagelijkse leiding.

Ekogrön is uitgegroeid tot een begrip binnen het natuurbeheer in Noord en Zuid Holland. Momenteel beheren wij ongeveer 4.300ha natuurgebied, vooral (kust)gebied tussen Den Helder en Den Haag. De kuddes met ongeveer 400 Natuurlijke Grazers, bestaan vooral uit Schotse Hooglanders, maar ook uit Konik en Exmoor pony’s en een aantal schapen. Opdrachtgevers variëren van gemeente tot Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Noord Holland.

Alle dieren lopen jaarrond buiten in de natuurgebieden en hebben hun eigen plaats in het ecosysteem. Waar echte natuurlijke kuddes lopen (stieren en koeien met een natuurlijke leeftijdsopbouw bij elkaar) past de kuddebeheerder jaarlijks de aantallen aan op basis van de draagkracht van het desbetreffende gebied. Over het algemeen gaat dit in overleg met de bioloog van de opdrachtgever.

In een natuurlijke situatie zijn bij Schotse Hooglanders de dieren na twee jaar echt helemaal los van de moeder. Enkele uitzonderingen daar gelaten gaan er in principe dus geen dieren onder de twee jaar bij de moeder (en kudde) weg. Soms kunnen dieren niet herplaatst worden, deze komen beschikbaar voor de slacht. De dieren voor SchotseHooglanders.nl gaan rechtstreeks vanuit de gebieden met kleinschalig eigen transport naar het slachthuis. Er wordt dus nooit afgemest, meer grasgevoerd kan het niet worden.

Met de knop hieronder kom je op een overzichtspagina.

Een kaart met locaties en alle namen van de natuurgebieden waar ons grasgevoerd vlees vandaan komt.