hooglander dvhn

Kop van Schotse Hooglander in struikgewas