|

Extensief boeren benadeeld door landbouwbeleid

Ai, wat ligt de boer weer onder vuur momenteel. Soms terecht, maar vaak onterecht.
 
Natuurlijk kan het een stuk beter, maar schelden op de boeren is geen oplossing. Kijk liever naar het landbouwbeleid. Er is een grote subsidiestroom aan landbouwgeld. Maar is dit ook gekoppeld aan de juiste dingen? Wij hebben onze twijfels. Volgens ons zou het landbouwbeleid erop gericht moeten zijn om het behoudt van natuur te stimuleren. Beloon het extensief, natuurinclusief, grondgebonden en / of biologisch boeren.
 
“Dat gebeurt toch ook?” denken de meesten.
Was dat maar waar, vroeger wel, maar nu niet meer. Wij zijn extensieve boeren die in alles rekening houden met de natuur, we gaan daarin nog verder dan de bio normen, maar worden regelmatig gekort op onze landbouwsubsidie. Tot bij de rechter in Den Haag hebben we dit jaar geprocedeerd (en gelijk gekregen), maar de volgende korting op landbouwsubsidie + boete ligt er alweer. Jaar op jaar kost dit heel veel tijd, geld en energie.
Intensievere boeren passen goed in de hokjes van het landbouwbeleid, wij vallen daar vaak buiten.
Dan krijg je de gekke situatie dat extensief boeren precies is waar de maatschappij om vraagt, en beter is voor de natuur, maar benadeeld wordt door het beleid.
 
En dan te bedenken dat de meeste landbouwsubsidie niet naar boeren gaat maar naar handelsondernemingen, ZuivelNL, POV, coöperaties, hoogheemraadschap, gemeenten en zelfs naar de Lidl. In de top 50 meeste landbouwsubsidie ontvangers in Nederland staat vrijwel geen landbouwer.
 
We delen deze gevoelens niet altijd, omdat we het veel leuker vinden om naar positieve kanten te kijken. Nu doen we het wel, niet alleen voor ons, maar voor alle boeren die wél hun stinkende best doen om goed op de dieren, het landschap en de natuur te passen.
 
Vragen, opmerkingen of tips zijn welkom. Je kunt ons mailen op info@schotsehooglanders.nl

Vergelijkbare berichten