hooglander_zon

Is er wel eens een koe ziek bij jullie? Werd ons een poosje terug gevraagd. Nee, eigenlijk nooit. Best gek, dat onze koeien nooit ziek zijn. Of niet? Ze zijn niet ‘doorgefokt’ (selectie op productie), maar nog heel ‘oer’. Ze leven buiten in de kudde, bewegen, grazen en krijgen geen krachtvoer van graan en soja. Een koeienleven dicht bij de natuur. Stallen, kunstmest, bestrijdingsmiddelen, krachtvoer, antibiotica en alle andere toeters en bellen in de meer intensievere veehouderij doen allemaal afbreuk aan de natuurlijke situatie. De koe, de natuur en de consument betaalt daar uiteindelijk de prijs voor.

Wij mensen leven inmiddels verre van ‘oer’. Voornamelijk in steden, in een tijd waarin angst regeert en mensen zich voeden met niet-natuurlijk bewerkt voedsel. Niet gek dat allerlei welvaartsziekten de kop opsteken. Natuurlijke hulpbronnen worden ‘alternatief’ genoemd, en de reguliere aanpak is grijpen naar dure medicijnen…

En dan nu deze corona tijd. Waarin we bang worden gemaakt voor elkaar en voor alles wat we aanraken. Waarin de maatregelen die in het leven zijn geroepen om ons gezond te houden, als effect hebben dat er veel meer faillissementen, ontslagen, depressie en eenzaamheid is. Mensen hebben nabijheid nodig. Als het doel echt is om ons gezond te houden, laten we dan die suiker-tax invoeren, bewerkt voedsel aan banden leggen en veel meer aandacht besteden de invloed van levensstijl en voeding.

Als hooglander boer hebben we de wijsheid natuurlijk niet in pacht, maar er vallen ons wel dingen op. En omdat we transparantie hoog in het vaandel hebben staan kunnen we niet anders dan dat met jullie delen in onze nieuwsbrief.

Wat ons betreft wordt de belangrijkste regel: ‘houdt van elkaar’ in plaats van ‘houdt afstand van elkaar’.

Liefdevolle groet,

Jelwin en Ymkje

Vergelijkbare berichten