longhaas 2

Longhaas van grasgevoerde Hooglanders op bord